Ubezpieczenie Twój Dom
MIEJSCE UBEZPIECZENIA

Zakaz ubezpieczania domów, których pokrycie dachu wykonane jest z drewna (deski, wióry, gont drewniany) oraz materiałów drewnopochodnych lub słomy (trzcina, trawa, strzecha).
DANE UBEZPIECZAJĄCEGO
DANE UBEZPIECZONEGO (jeżeli jest inną osoba niż Ubezpieczający)
CESJA


MIENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
Suma Ubezpieczenia
Suma Ubezpieczenia
Suma Ubezpieczenia
Suma Ubezpieczenia
PODWYŻSZENIE LIMITU ODPOWIEDZIALNOŚCI
Suma Ubezpieczenia
Suma Ubezpieczenia
Suma Ubezpieczenia
Suma Ubezpieczenia
RYZYKA DODATKOWE
Suma Ubezpieczenia
Suma Ubezpieczenia
Suma Ubezpieczenia
Suma Ubezpieczenia
MIENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I ROZBOJU
Suma Ubezpieczenia
Suma Ubezpieczenia
ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA W ŻYCIU PRYWATNYM
Suma Ubezpieczenia
Suma Ubezpieczenia
ROZSZERZENIE OC
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
WYKAZ UBEZPIECZONYCH NNW - Imię i Nazwisko, Pesel:

 
 
 
 
UPOSAŻENI: IMIĘ I NAZWISKO, PESEL, % ŚWIADCZENIA
 
 
 
 
ZNIŻKI / ZWYŻKI
(zniżka za bezszkodowość może zostać udzielona jeżeli od poprzedniego ubezpieczenia nie upłynęło więcej niż 30 dni)
INFORMACJE DODATKOWE
Proszę wypełnić formularz i wcisnąć przycisk [ Dalej ]