Dane osoby do ubezpieczenia komunikacyjnego
Ubezpieczenie komunikacyjne
OKRES UBEZPIECZENIA
OSTATNI UBEZPIECZYCIEL
DANE UBEZPIECZAJĄCEGO
DANE UBEZPIECZAJĄCEGO (jeżeli jest inną osobą niż Ubezpieczający) - Właściciel Pojazdu
DANE UŻYTKOWNIKA POJAZDU / nie wpisanego do dowodu rejestracyjnego
DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA POJAZDU
LEASING / CESJA
DANE POJAZDU
SAMOCHÓD OSOBOWY:
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY/UNIWERSALNY/SPECJALNY
Proszę wypełnić dane pojazdu powyżej plus dodatkowo:
INFORMACJE DODATKOWE O POJEŹDZIE
RYZYKA DODATKOWE
INFORMACJE DODATKOWEProszę wypełnić formularz i wcisnąć przycisk [ Dalej ]