Ubezpieczenia komunikacyjne – Ubezpieczenie samochodu, OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Jedynym rodzajem polisy, jaką musisz obowiązkowo wykupić najpóźniej w dniu rejestracji nowego samochodu, jest ubezpieczenie OC. Jego zakres jest taki sam u wszystkich ubezpieczycieli, a reguluje go ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Wysokość kar za brak OC w 2020 i 2021 roku

Czas bez OC

Samochody osobowe

Samochody ciężarowe

Pozostałe pojazdy

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Ponad 14 dni

5200 zł

5600 zł

7800 zł

8400 zł

870 zł

930 zł

4-14 dni

2600 zł

2800 zł

3900 zł

4200 zł

430 zł

470 zł

do 3 dni

1040 zł

1120 zł

1560 zł

1680 zł

170 zł

190 zł

Ubezpieczenie komunikacyjne OC gwarantuje, że ubezpieczyciel pokryje z Twojej polisy szkody, które wyrządzisz innym uczestnikom ruchu. Co istotne, za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu uważa się również szkodę powstałą przy wsiadaniu i wysiadaniu z auta, załadunku i rozładunku, a także podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.
OC komunikacyjne to ubezpieczenie samochodu, o którym nie można zapominać, bo za brak polisy nakładane są kary finansowe, a ich wysokość naliczana jest w zależności od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej.

 

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów

NNW jest dobrowolnym ubezpieczeniem obejmującym następstwa nieszczęśliwych wypadków, których skutkiem jest trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest kierowca, ale mogą też być objęci pasażerowie pojazdu.

W ubezpieczeniu NNW kierowcy i pasażerów zazwyczaj możemy wybrać jedną z kilku opcji wysokości sum ubezpieczenia (10 000 zł, 25 000 zł, 50 000 zł).

Ubezpieczenie od kradzieży i zniszczenia – autocasco (AC)

Ubezpieczenie Autocasco (AC) pokrywa koszty naprawy samochodu uszkodzonego wskutek wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych (np. wypadków drogowych, działania żywiołów czy też aktów wandalizmu), a także zapewnia rekompensatę w razie jego kradzieży.

Na cenę autocasco ma wpływ wiele czynników, dlatego przed podpisaniem umowy dobrze jest zapoznać się z OWU danego TU i wybrać pakiet najbardziej dla siebie odpowiedni.

Na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze autocasco:

-  wycena pojazdu (różni się w zależności od TU): od wartości samochodu będzie zależała nie tylko składka, ale i potencjalne odszkodowanie, które możesz dostać z tytułu ubezpieczenia AC. Zaniżona wartość pojazdu może się przełożyć na niższe kwoty wypłacanego odszkodowania

-  zakres ubezpieczenia i wyłączenia: warto przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia w danym Towarzystwie Ubezpieczeń i sprawdzić, co wchodzi w zakres ubezpieczenia i za jakie zdarzenia Towarzystwo nie odpowiada, czyli nie wypłaca odszkodowań

- wycena szkody: w systemie bezgotówkowym (gdzie to warsztat rozlicza się z ubezpieczycielem) lub gotówkowym (samodzielna naprawa na podstawie kosztorysu przygotowanego przez ubezpieczyciela). Wariant bezgotówkowy jest najczęściej droższy, ale też mniej kłopotliwy. Ważne też, czy wycena szkody będzie dokonywana na podstawie cen oryginalnych części czy zamienników z uwzględnieniem amortyzacji

- suma ubezpieczenia: czy jest stała przez cały okres trwania umowy, czy po każdym zdarzeniu jej pula się zmniejsza

- udziały własne i franszyza: przez zawarciem umowy możemy określić udział własny w szkodzie, np. 15% kosztu naprawy każdej powstałej szkody będziemy pokrywali sami. Obniżamy w ten sposób składkę, ale może się to okazać bardzo niekorzystne, zwłaszcza przy takich szkodach, jak kradzież. Przez zastosowanie franszyzy (integralna i redukcyjna) również możemy obniżyć składkę, ale musimy pamiętać, że mają one wpływ na wysokość wypłacanych później odszkodowań. Franszyza integralna określa kwotę poniżej, której TU nie wypłaca odszkodowań, a franszyza redukcyjna określa kwotę potrąceń przez TU przy wypłacaniu odszkodowań.

Ubezpieczenie Assistance

Auto Assistance zapewnia nam pomoc i wsparcie w różnych sytuacjach związanych z użytkowaniem pojazdu. Przez cały okres polisy korzystamy z pomocy zgodnie z wybranym wariantem Assistance. Warianty składają się z: rodzaju udzielanej pomocy i zakresu pomocy.

Co zazwyczaj w ramach ubezpieczenia assistance proponują TU:

 • naprawa uszkodzonego samochodu na miejscu awarii lub wypadku,
 • pomoc przy zmianie koła,
 • holowanie samochodu po wypadku lub awarii,
 • transport pasażerów i kierowcy,
 • zorganizowanie i opłacenie noclegu dla pasażerów i kierowcy,
 • wynajem samochodu zastępczego,
 • udzielenie informacji, jak postępować w razie wypadku, awarii, kradzieży itp.
 • opiekę medyczną.

Każdy rodzaj udzielanej pomocy może być oferowany w różnym zakresie i różnych sytuacjach:

 • w razie awarii pojazdu, unieruchomienia pojazdu, wypadku drogowego, kradzieży pojazdu, nieszczęśliwego zdarzenia
 • na terenie Polski lub całej Europy
 • z określonym limitem kilometrów, limitem kosztów, limitem dni, limitem zgłoszeń w okresie polisy
 • z określoną klasą (hotel, auto zastępcze)

Porównując oferty, warto zwrócić szczególną uwagę na rodzaje i zakresy pomocy:

 • Limit kilometrów holowania pojazdu.
 • Minimalna odległość od miejsca zamieszkania (możemy nie otrzymać pomocy, gdy awaria nastąpiła np. 20 km od naszego domu).
 • Limit zgłoszeń pomocy w trakcie trwania polisy.
 • Wszystkie inne limity: kosztów świadczonej pomocy, dni w hotelu itp.
 • Zasady przydzielania auta zastępczego – zwróćmy uwagę na listę zdarzeń, które uprawniają nas do auta zastępczego (np. awarie pojazdu i minimalny czas unieruchomienia pojazdu).
 • Klasa auta zastępczego, klasa hotelu.

Dodatki do ubezpieczeń OC i AC, które warto kupić (nie wymienione powyżej):

 - Ochrona zniżek: to dobrowolne ubezpieczenie pozwala zachować wypracowane zniżki za bezszkodową jazdę pomimo spowodowania kolizji czy wypadku.

Mini Casco: jest to okrojone ubezpieczenie autocasco, np. obejmujące wyłącznie pożar lub zniszczenie przez siły przyrody. Zwykle nie obejmuje ono zdarzeń, jeśli pojazd był w ruchu.

- Ubezpieczenie szyb: likwidując szkodę, nie traci się zniżek w AC. Chroni ona szyby w sytuacji wybicia, odprysku i przy działaniu czynników zewnętrznych, np.: gradobicia.

- Ubezpieczenie opon: gwarantuje pomoc w przypadku uszkodzenia opon czy kół. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wymiany koła na miejscu zdarzenia albo holowania pojazdu do wulkanizatora, gdy wymiana koła w miejscu zdarzenia nie jest możliwa. Warto pamiętać o posiadaniu w pojeździe sprawnego koła zapasowego, bo w przypadku jego braku nie można liczyć na pomoc.

Od kilkudziesięciu lat świadczymy usługi z zakresu ubezpieczeń. W naszej ofercie niemal od początku działalności znaleźć można ubezpieczenie samochodu OC, które jest obligatoryjne dla każdego kierowcy. Klientom staramy się przedstawiać jak najlepsze propozycje ochrony ich pojazdu, dzięki czemu mogą podróżować spokojnie. Proponowane przez nas ubezpieczenie OC w każdym przypadku funkcjonuje na przejrzystych zasadach. Wyjaśniamy i doradzamy. Działamy w sposób kompleksowy. Proponujemy też warianty dodatkowe ubezpieczenia. Zapraszamy do kontaktu.

 

Procedury

Formularz Inspekcja pojazdu

O Firmie

Założyciele firmy PHU Zgoda dysponują ogromnym doświadczeniem w zakresie doradztwa finansowego.
Pierwsze kroki w tej dziedzinie stawiali w 1994 roku.

Dowiedz się więcej o nas

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Przeczytaj regulamin

Kontakt

PHU Zgoda
ul. Marii Konopnickiej 32/U
71-132 Szczecin


telefon: 91 434 07 63
mobile: 515 908 446
e-mail: sekretariat@phuzgoda.pl