Zakładanie firmy

Obcokrajowiec może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Jeśli więc nie masz obywatelstwa polskiego lub dopiero się o nie ubiegasz, konieczne może być spełnienie dodatkowych wymagań.

W Polsce przedsiębiorcą może zostać cudzoziemiec, który należy do grupy:

  • obywateli UE;
  • członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA);
  • członków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

Obcokrajowiec spoza wyżej wymienionych krajów również może zarejestrować działalność gospodarczą w Polsce w CEDIG lub KRS. Jednak musi on posiadać dokument potwierdzający legalny pobyt na terytorium Polski. Takim dokumentem może być ważna wiza, karta czasowego pobytu, karta stałego pobytu lub karta długoterminowego rezydenta UE.

O Firmie

Założyciele firmy PHU Zgoda dysponują ogromnym doświadczeniem w zakresie doradztwa finansowego.
Pierwsze kroki w tej dziedzinie stawiali w 1994 roku.

Dowiedz się więcej o nas

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Przeczytaj regulamin

Kontakt

PHU Zgoda
ul. Marii Konopnickiej 32/U
71-132 Szczecin


telefon: 91 434 07 63
mobile: 515 908 446
e-mail: sekretariat@phuzgoda.pl