UFK „Prestiż Nova”

Compensa Prestiż to indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

 • Składka opłacana jest regularnie
 • Umowa zawierana jest na czas nieokreślony
 • Rekomendowany okres trwania umowy ubezpieczenia to co najmniej 10 lat
 • Ubezpieczonym może być osoba mająca ukończone 3 miesiące życia oraz nie więcej niż 65 lat

Wygoda i niskie koszty

 • możliwość obniżenia kosztów za prowadzenie umowy ubezpieczenia o 50% po 10 latach opłacania składek regularnych
 • wpłaty dodatkowe możliwe w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia oraz w dowolnej wysokości
 • bieżący dostęp do informacji o stanie indywidualnego rachunku za pośrednictwem portalu mojaCompensa.pl

Szeroki zakres ochrony

Ubezpieczenie Compensa Prestiż Nova można rozszerzyć o dodatkowe ubezpieczenia na wypadek:

 • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego,
 • poważnego zachorowania,
 • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby,
 • trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • ciężkiej trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy z przejęciem opłacania składek,
 • całkowitej niezdolności Ubezpieczającego do pracy z przejęciem opłacania składek,
 • śmierci Ubezpieczającego z przejęciem opłacania składek.

Możliwość wyboru sposobu inwestowania

Wybierz najodpowiedniejszy sposób inwestowania Twoich pieniędzy i stwórz własny portfel inwestycyjny spośród ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych przez Compensa.

Procedury

Dane do deklaracji online OWU OWU – umowy dodatkowe Karta produktu Druki Towarzystwa

 

O Firmie

Założyciele firmy PHU Zgoda dysponują ogromnym doświadczeniem w zakresie doradztwa finansowego.
Pierwsze kroki w tej dziedzinie stawiali w 1994 roku.

Dowiedz się więcej o nas

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Przeczytaj regulamin

Kontakt

PHU Zgoda
ul. Marii Konopnickiej 32/U
71-132 Szczecin


telefon: 91 434 07 63
mobile: 515 908 446
e-mail: sekretariat@phuzgoda.pl