Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenie rolne obowiązkowe

Kto ma obowiązek zawrzeć ubezpieczenie ??? Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC rolników ciąży na rolniku czyli osobie fizycznej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne.  Gospodarstwo rolne to obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym. To również obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ubezpieczenie OC

Towarzystwo wypłaci odszkodowanie, jeśli Ty albo ktoś z Twojej rodziny lub Twój pracownik wyrządzicie szkodę innej osobie podczas pracy w gospodarstwie. Np. w sytuacjach takich jak:

 • podczas jazdy na swoje pole spowodujesz kolizję kombajnu z innym pojazdem na drodze publicznej, osoba poszkodowana otrzyma odszkodowanie.
 • pracownik będzie dokonywał oprysków na Twoim polu i niechcący wytruje pszczoły w pasiece Twojego sąsiada, Towarzystwo wypłaci sąsiadowi odszkodowanie.

Ubezpieczenie  budynków 

Twoje budynki zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową od zdarzeń losowych. Zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyka, związane głównie z anomaliami pogodowymi, m.in.:

 • powódź,
 • huragan,
 • grad,
 • ogień,
 • podtopienie itd.

Ubezpieczenia rolne dobrowolne

Co możesz ubezpieczyć dodatkowo ???

 • przy budynkach : ruchomości domowe, budynki gospodarcze z wyposażeniem, silosy;
 • uprawy – ochrona od ryzyk: ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, gradu, deszczu nawalnego, huraganu, ognia, suszy;
 • maszyny rolnicze;
 • zwierzęta gospodarskie – m.in: np. drób, bydło, świnie, króliki, konie, kozy;
 • produkcje zwierzęcą – od np.: przegrzania stada, Salmonelli, Ptasiej Grypy;
 • instalacje OZE : instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła;
 • NNW  – zabezpieczenie siebie i pracowników przed nieszczęśliwymi wypadkami. 

Warunki ubezpieczenia są na tyle elastyczne, że każdy znajdzie ofertę dostosowaną do swoich potrzeb i możliwości. Zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy PHU „ZGODA”.

O Firmie

Założyciele firmy PHU Zgoda dysponują ogromnym doświadczeniem w zakresie doradztwa finansowego.
Pierwsze kroki w tej dziedzinie stawiali w 1994 roku.

Dowiedz się więcej o nas

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Przeczytaj regulamin

Kontakt

PHU Zgoda
ul. Marii Konopnickiej 32/U
71-132 Szczecin


telefon: 91 434 07 63
mobile: 515 908 446
e-mail: sekretariat@phuzgoda.pl