Zaproszenie dla cudzoziemca

Zaproszenie dla cudzoziemca umożliwia obcokrajowcom ubieganie się o uzyskanie wizy w polskim konsulacie. Zaproszenie dla cudzoziemca nie jest jednak dokumentem dającym prawo wjazdu do Polski ani uprawniającym do podjęcia pracy na terytorium tego kraju. Po otrzymaniu zaproszenia cudzoziemiec musi ubiegać się o uzyskanie wizy w polskim konsulacie – oczywiście o ile w jego przypadku jest ona wymagana. W tym przypadku mowa o wizie wydawanej w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół, która jest oznaczona numerem „02”.

Kto może wystawić zaproszenie:

  • obywatel Polski zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel innego państwa członkowskiego UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii lub członek jego rodziny, zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium;
  • cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

O Firmie

Założyciele firmy PHU Zgoda dysponują ogromnym doświadczeniem w zakresie doradztwa finansowego.
Pierwsze kroki w tej dziedzinie stawiali w 1994 roku.

Dowiedz się więcej o nas

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Przeczytaj regulamin

Kontakt

PHU Zgoda
ul. Marii Konopnickiej 32/U
71-132 Szczecin


telefon: 91 434 07 63
mobile: 515 908 446
e-mail: sekretariat@phuzgoda.pl